Széchenyi 2020

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

Utoljára frissíve: 2019.03.01. 19:48:40
Személyes adatvédelmi beállítások utoljára elmentve: -

Adatvédelmi beállítások

Amennyiben engedélyezi a sütik (cookie) használatát, úgy az alábbiakban megadott beállításait a rendszer sütik segítségével tárolja, így a következő látogatása alkalmával azokat nem kell ismételten megadnia. Amennyiben nem engedélyezi, úgy minden látogatásakor meg kell adnia ezeket a beállításokat. A beállításokat később bármikor megváltoztathatja. Ezek a sütik látogatási szokásainak nyomon követésére, vagy az Ön azonosítására nem alkalmasak!
Sütik (cookie) használatának engedélyezése Nem Igen
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Infotv.) és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének(GDPR) történő megfelelés biztosítása érdekében, személyes adatok megbízásból történő feldolgozása vonatkozásában
 1. Adatkezelő:

A www.interhorsetruck.eu weblap üzemeltetője az Inter Horse Truck Kft.

Cégnév: Inter Horse Truck Kft.
Székhely: 9155 Lébény, Göbeház park 7.
Adószám: 14859728-2-08
Cégjegyzékszám: 08 09 0185456
Weblap: https://www.interhorsetruck.eu
Kapcsolattartás: Kovács Csaba
Telefon: 00 36 30 95 66 321; +36 96 564 415
E-mail: info@interhorse.hu

Az Inter Horse Truck Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

Az Inter Horse Truck Kft.adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.interhorsetruck.eu/adatvedelmi-tajekoztato.html címen.  Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk! A Inter Horse Truck Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az Inter Horse Truck Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 1. Általános adatkezelési irányelvek

Az Inter Horse Truck Kft.. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, írásban rögzített szerződésen, jogos érdek alapon, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.  Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az érintetteket. 

Felhívjuk az Inter Horse Truck Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 1. Kezelt adatok

Bizonyos adatokat közvetlenül Öntől kapunk, ez esetben vagy az Ön hozzájárulása vagy a közöttünk létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés és feldolgozás jogalapját.

Weboldalunkon keresztül elérhető kapcsolati e-mail cím, melyen üzeneteket fogadunk.

 • info@interhorse.hu
A kapcsolatfelvétel során kötelezően elkért adatok:
 • Név
 • E-mail cím
Ennél több személyes adatra nincs szükségünk a felmerülő kérdések, kérésekkel kapcsolatban. Ha igen, akkor azokat egy következő levélváltás alkalmával tesszük fel.

Az ide érkező adatokat Öntől kapjuk. Ez esetben az Ön kifejezett hozzájárulása adja az adatgyűjtés és feldolgozás jogalapját.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezelési cél megvalósulását követően az ide érkező leveleket töröljük.
Felhasználása: online, felhő alapú levelezőrendszerben.
 1. Cookie-k (Sütik)

Tájékoztatjuk, hogy bármely általunk használt jelen tájékoztatóban megjelölt sütiket nem használjuk az Ön személyének közvetlen azonosítására alkalmas információk tárolására. A süti lehetővé teszi a weboldalunknak, hogy emlékezzen az Ön által választott beállításokra és magasabb szintű, személyesebb szolgáltatást nyújthassunk. A tárolt süti a gyűjtött információkat anonimizálja és nem tudja követni az egyéb weboldalakon folytatott böngészést. A cookie-k kezelése során nem történik személyes adatkezelés

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Egyéb cookie-k (kizárólag az érintettek hozzájárulása esetén kerülnek mentésre)

gw_site_acceptcookies: értéke „1”, célja hogy megállapítható legyen, hogy a látogató hozzájárult-e a sütik használatához, lejárata 1 hónap

gw_site_accept_time: értéke egy dátum, amikor a látogató hozzájárult a sütik használatához, lejárata 1 hónap

gw_site_currentmenu: értéke az éppen kiválasztott menüpont azonosító száma, lejárata 1 nap

Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, az Érintett személyének azonosítására nem törekszik.

Sütik törlése

Az érintettnek jogavan törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség
 1. Az adatok fizikai tárolási helye


Az adatkezelő rendelkezésére álló adatbázis belső nyilvántartásának központi tárolási helye:
 
9155 Lébény, Göbeház park 7.

Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát meghatározza, vagy amely az adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi célból szükséges.
 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat megismerők köre
Az Ön adatait harmadik személyek alábbi kategóriáival oszthatjuk meg:
 • szolgáltatóink és alvállalkozóink, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: szerződött partnereink, fizetési szolgáltatók, technikai és kisegítő szolgáltatást nyújtók, logisztikai szolgáltatást nyújtók, felhőszolgáltatást nyújtók;

Korlátozunk (szerződéssel vagy törvényi rendelkezéssel) minden olyan harmadik személyt, aki számára az Ön adatait továbbítjuk, abban a vonatkozásban, hogy ne legyenek képesek arra, hogy eltérő célra használják az Ön adatait, mint amilyen célra mi használjuk ezeket.

Az Inter Horse Truck Kft. adatfeldolgozói
 • Az adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek, akik személyes adatokat dolgoznak fel a  Munka Törvénykönyve 71.§ - 101.§ alapján
 • Vállalatirányítási rendszer üzemeltetője
  Cégnév: LK-SYSTEMS Informatikai és Kereskedelmi Bt.,
  Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Kandó Kálmán u. 20.
  Adószám: 24357904-2-08
  Hozzáférhetőség: a weboldalon keresztül érkezett személyes adatok. Jelen Tájékoztató alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthat el az adatkezelő utasításai alapján.
  Jogalap: az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.
   
 • Tárhelyszolgáltató, weboldal-fejlesztés
  Cégnév: MIMO-TÍZ Bt. 
  Cím: 9184 Kunsziget, Ifjúság u. 1.
  Adószám: 20684763-2-08
  Hozzáférhetőség: a weboldalon keresztül érkezett személyes adatok. Jelen Tájékoztató alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthat el az adatkezelő utasításai alapján.
  Jogalap: az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.
   
 • Weboldal szerkesztő
  Cégnév: Dubi Árpád ev.
  Cím: 9184 Kunsziget, Ady u. 27.
  Adószám: 63273603-1-28
  Hozzáférhetőség:a weboldalon keresztül érkezett személyes adatok. Jelen Tájékoztató alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthat el az adatkezelő utasításai alapján.
  Jogalap: az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.
 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

A teljes adatvédelmi tájékoztatót IDE kattintva letöltheti.