Utoljára frissíve: 2019.03.01. 19:46:45
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Infotv.) és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének(GDPR) történő megfelelés biztosítása érdekében, személyes adatok megbízásból történő feldolgozása vonatkozásában
  1. Adatkezelő:

A www.interhorsetruck.eu weblap üzemeltetője az Inter Horse Truck Kft.

Cégnév: Inter Horse Truck Kft.
Székhely: 9155 Lébény, Göbeház park 7.
Adószám: 14859728-2-08
Cégjegyzékszám: 08 09 0185456
Weblap: http://www.interhorsetruck.eu
Kapcsolattartás: Kovács Csaba
Telefon: 00 36 30 95 66 321; +36 96 564 415
E-mail: info@interhorse.hu

Az Inter Horse Truck Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

Az Inter Horse Truck Kft.adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.interhorsetruck.eu/adatkezelesi-tajekoztato.html címen.  Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk! A Inter Horse Truck Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az Inter Horse Truck Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
  1. Általános adatkezelési irányelvek

Az Inter Horse Truck Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, írásban rögzített szerződésen, jogos érdek alapon, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.  Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az érintetteket. 

Felhívjuk az Inter Horse Truck Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
  1. Kezelt adatok

Bizonyos adatokat közvetlenül Öntől kapunk, ez esetben vagy az Ön hozzájárulása vagy a közöttünk létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés és feldolgozás jogalapját.
 
Ajánlatkérés weboldalunkon keresztül

A kapcsolatfelvétel során kötelezően elkért adatok: Ennél több személyes adatra nincs szükségünk a felmerülő kérdések, kérésekkel kapcsolatban. Ha igen, akkor azokat egy következő levélváltás alkalmával tesszük fel.

Az ide érkező adatokat Öntől kapjuk. Ez esetben az Ön kifejezett hozzájárulása adja az adatgyűjtés és feldolgozás jogalapját.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezelési cél megvalósulását követően az ide érkező leveleket töröljük.
Felhasználása: online, felhő alapú levelezőrendszerben.
  1. Az adatok fizikai tárolási helye

Az adatkezelő rendelkezésére álló adatbázis belső nyilvántartásának központi tárolási helye:
 
9155 Lébény, Göbeház park 7.

Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát meghatározza, vagy amely az adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi célból szükséges.
  1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat megismerők köre
Az Ön adatait harmadik személyek alábbi kategóriáival oszthatjuk meg:
Korlátozunk (szerződéssel vagy törvényi rendelkezéssel) minden olyan harmadik személyt, aki számára az Ön adatait továbbítjuk, abban a vonatkozásban, hogy ne legyenek képesek arra, hogy eltérő célra használják az Ön adatait, mint amilyen célra mi használjuk ezeket.

Az Inter Horse Truck Kft. adatfeldolgozói
  1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

A teljes adatvédelmi tájékoztatót IDE kattintva letöltheti.